Oddział Muchomorki w maju

Muchomorki w maju: 

 • Zapoznały się z różnymi zawodami i ich atrybutami w oparciu o wiersz “Zawody” B.Formy; 
 • Rozwiązywały zagadki o zawodach; 
 • Wysłuchały “Bajeczki piekarskiej”: poznały zawód piekarza i różne rodzaje pieczywa; 
 • Bawiły się do piosenki “Mój tata jest strażakiem”; 
 • Wzięły udział w warsztatach artystycznych, gdzie przygotowały prezenty dla mamy i taty; 
 • Zrealizowały ostatni moduł projektu “Mały Miś…” – “Jestem Polakiem i Europejczykiem”: 
  – Dowiedziały się, że Polska jest częścią Europy;
  Poznały kraje sąsiadujące z Polską;
  Poznawały bajki z różnych krajów europejskich np.: “Baba Jaga i sierotka”, “O nieposłusznej śwince”; 
 • Uczestniczyły w przedstawieniu Teatru Eden pt. “Ukryte talenty” i dowiedziały się, że każdy ma talent i należy go rozwijać; 
 • Wzięły udział w warsztatach z Biblioteki “Ramka na Dzień Mamy i Taty”, podczas których wykonały ramkę na zdjęcia; 
 • Realizowały projekt “Kolorowe dni” z kolorem niebieskim: wyszukiwały przedmioty w otoczeniu, ćwiczyły przeliczanie elementów i chwytanie piłki; 
 • Brały udział w warsztatach sensorycznych na temat czucia głębokiego; 
 • Wzięły udział w warsztatach “W związku z naturą” na temat “Pszczół i innych zapylaczy”; 
 • Układały historyjkę obrazkową w kolejności chronologicznej po wysłuchaniu opowiadania R.Piątkowskiej “Zapach mamy”; 
 • Przypomniały sobie, że należy szanować cudzą własność i nie niszczyć przedmiotów należących do innych; 
 • Uczestniczyły w warsztatach z panią Karoliną o naszych zmysłach i ich działaniu oraz tworzyły “Wiosnę w butelce”; 
 • Rysowały portrety mamy i taty; 
 • Słuchały wiersza “Jesteśmy razem” B.Szelągowskiej; 
 • Rozmawiały na temat Dnia Dziecka na podstawie opowiadania “Wiercipiętek i Dzień Dziecka”; 
 • Wybrały się do Biblioteki na zajęcia dotyczące kosmosu; 
 • Przeliczały w zakresie swoich możliwości; 
 • Wykonywały proste działania dodawania i odejmowania na konkretach; 
 • Uzupełniały rzędy kwiatków brakującymi elementami; 
 • Ćwiczyły poruszanie się w rzędach i maszerowanie po kole; 
 • Rozwijały poczucie obowiązkowości podczas wykonywania obowiązków Dyżurnych; 
 • Słuchały literatury czytanej przez nauczyciela – rozwijały kompetencje czytelnicze; 
 • Uczestniczyły w zajęciach rytmiki oraz teatralnych, rozwijając swoje zainteresowania; 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Zgodnie z polityką prywatności możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w przeglądarce.