Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności  Przedszkola nr 371

Raport dostępności RaportGUS

Przedszkole nr 371 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 371.

 • Data publikacji strony internetowej: 2009-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-16

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Szpilman-Bartnicka, jszpilman@eduwarszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 885 858 643. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Blok mieszkalny przy ul. Lencewicza 5, 01-493 Warszawa. Dojazd do przedszkola możliwy jest komunikacją miejską

Przystanki autobusowe i przystanki tramwajowe zlokalizowane w najbliższej okolicy.

Przystanek Radiowa (339 m)

Tramwaj: 10 11 23 24 26

Autobus: 112 122 171 220 523 N01 N43 N45 N95

Przystanek Pirenejska (247 m)

Autobus: 112 220 N43

Przystanek Wrocławska (403 m)

Tramwaj: 10 11 23 24

Autobus: 112 122 171 184 201 220 N01 N43

Przystanek Widawska (510 m)

Autobus: 122 171 184 N01

Przystanek Orlich Gniazd (565 m)

Tramwaj: 23 24 26

Autobus: 122 171 184 N01 N45 N95

 

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do Przedszkola jest oznakowane, znajduje się na ścianie frontowej od strony placu zabaw. Przedszkole nr 371 zlokalizowane jest w bloku mieszkalnym na wysokim parterze. Wejście na teren Przedszkola znajduje się od strony placu zabaw przy alejce osiedlowej. Do lokalu prowadzą schody – wejście niedostosowane do osób poruszających się na wózku. Miejsca parkingowe znajdują się 20 m od budynku (w bliskiej odległości znajdują się również miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych).

Od 1 lutego 2023 r. do obsługi klientów głuchoniemych Przedszkole nr 371 korzysta z usługi online tłumaczenia PJM za pośrednictwem platformy internetowej firmy Migam S.A.

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Zgodnie z polityką prywatności możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w przeglądarce.