Rekrutacja do Przedszkola 2021/2022

Szanowni Państwo,

na stronie

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki

znajdziecie Państwo informacje dotyczące zbliżającej się rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

REKRUTACJA 2021/2022

Rekrutacja do Przedszkola na rok szkolny 2021/2022 będzie odbywała się poprzez elektroniczny system rekrutacji.

Pod podanym linkiem:

https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki

 

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego

 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
 • We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola/szkoły (grupy rekrutacyjne) w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku
  o przyjęcie  nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.
 • aby złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej rodzice mogą:
  1. Po wypełnieniu w systemie wniosku i podłączeniu wymaganych skanów dokumentów podpisać wniosek profilem zaufanym i wysyłać w systemie do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru.
  2. Po  wypełnieniu w systemie wniosku, wydrukowaniu go i podpisaniu złożyć, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne, w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
  3. Wypełnić papierowy wniosek odręcznie i po podpisaniu złożyć, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne,  w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru. (W sytuacji tej informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola/szkoły).

Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu:

885858643 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej p371@edu.um.warszawa.pl

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych:

1) Oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od przedszkola (dotyczy dzieci 6-letnich objętych obowiązkiem rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecka 5-letniego i dziecka z odroczonym obowiązkiem szkolnym).

OŚWIADCZENIE-O-ZAMIESZKANIU-DZIECKA-W-ODLEGŁOŚCI-DO-3-KM-OD-PRZEDSZKOLA (1)

2) Jeśli, jedno lub oboje rodziców rozlicza podatek dochodowy w Warszawie, prosimy o wypełnienie poniższego wniosku oraz załączenie dokumentu potwierdzającego: kserokopia pierwszej strony PIT z pieczęcią urzędu, albo UPO (urzędowe poświadczenie odbioru dokumentu elektronicznego), albo kserokopię karty warszawiaka ZTM z aktualnym e-hologramem.

oswiadczenie-o-rozliczeniu-podatku

3) Jako dokument potwierdzający zatrudnienie prosimy o wypełnienie przez zakład pracy „zaświadczenia o zatrudnieniu” W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej prosimy o wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informację z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego prosimy o zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Osoby studiujące dziennie prosimy o zaświadczenie z uczelni.

4) Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie (netto) to obowiązujące kryterium rekrutacyjne do przedszkoli, które jest opcjonalne do wypełnienia i jest ono najmniej punktowanym kryterium, jednak szczególnie istotnym w sytuacji, gdy grupa kandydatów uzyska tyle samo punktów za pozostałe kryteria.

oswiadczenie_dochod

5) Za rodzinę wielodzietną uważa się rodzinę z trójką lub większą liczbą dzieci.

oswiadczenie_wielodzietnosc

6) Pozostałe oświadczenia.

ośwadczenie-o-samotnym-wychowywaniu

oswiadczenie_niepelnosprawnosc

Oświadczenie-o-obowiązkowych-szczepieniach-ochronnych-na-potrzeby-rekrutacji

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Zgodnie z polityką prywatności możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w przeglądarce.