Roczny plan pracy przedszkola

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (tj. Dz. U. z 2017 poz. 59) art. 70 ust. 1 pkt 1 i, art. 80 ust. 2 pkt 4, art. 82 ust. 2
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017r. poz. 1658)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017r. poz. 356)
 • Statut Przedszkola

Plan pracy został opracowany na podstawie:

 • Wniosków sformułowanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej kończącej rok szkolny 2020/2021.
 • Wniosków z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2020/2021.
 • Podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 • Obserwacji potrzeb i zainteresowań dzieci.
 • Oczekiwań rodziców.
 • Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022.
 • Treści zawartych w przyjętej koncepcji pracy przedszkola.
 • Treści zawartych w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego.

Przyroda w czterech porach roku

 • Cel główny:
  1. Wykorzystanie i tworzenie okazji do poznawania świata przyrody poprzez obserwowanie, odkrywanie i eksperymentowanie.
  2. Rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą, kształtowanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt.

  Cele szczegółowe:

  1. Stymulowanie dziecięcej aktywności w kierunku poznawania i rozumienia otaczającej przyrody.
  2. Uzmysłowienie dzieciom, że troska o przyrodę jest troską o nas samych.
  3. Zdobywanie, poszerzanie i utrwalanie wiadomości o przyrodzie w bezpośrednim kontakcie z poszczególnymi ekosystemami.
  4. Przestrzeganie norm ekologicznych, poznanie pojęcia „odpady”, źródła i rodzaje odpadów w środowisku lokalnym.
  5. Aktywne uczestnictwo w poznawaniu przyrody poprzez szukanie, oglądanie, obserwowanie, badanie, eksperymentowanie.
  6. Dokonywanie oceny działalności człowieka oraz jego wpływu na stan środowiska.
  7. Zachęcanie dzieci do uprawy roślin oraz ich pielęgnacji.
 1. Działania prowadzące do uzyskania spodziewanych efektów
  Zadanie Termin realizacji Odpowiedzialni
  „Drzewo w czterech porach roku” – projekt edukacyjny. Każda grupa obserwuje wybrane w drodze głosowania w przedszkolnym ogrodzie drzewo i nadaje mu imię. Obserwacja drzewa trwa od października do czerwca. Dzieci opiekują się, dotykają, obejmują, podlewają, zbierają liście, wykonują prace plastyczne, zielniki, porównują wygląd drzewa o każdej porze roku. Każda grupa zakłada album o swoim drzewie, w którym zamieszcza comiesięczne relacje ze wspólnych działań. Projekt kończy się ułożeniem wiersza lub opowiadania o swoim drzewie. Od października 2020 r. do czerwca 2021 r. nauczycielki grup
  „Podejmowanie działań promujących zachowania ekologiczne.”
  – założenie kącików przyrody – gromadzenie darów jesieni wrzesień nauczycielki grup
  – wprowadzenie kodeksu „Małego Ekologa”  – prawa i obowiązki październik nauczycielki grup
  – stworzenie w przedszkolu kącika przeznaczonego do segregacji odpadów – przeprowadzenie z dziećmi pogadanki na ten temat. Wykonanie kolorowych pojemników. listopad nauczycielki grup
  – uczestniczenie w akcji „Sprzątanie świata” i „Dzień Ziemi”.

  Porządkowanie przedszkolnego ogrodu.

  marzec/kwiecień nauczycielki grup
  – założenie ogródka warzywnego i sadzenie kwiatów w przedszkolnym ogródku. Prowadzenie działań polegających na obserwowaniu, gromadzeniu oraz utrwalaniu zjawisk i różnorodnych elementów związanych ze środowiskiem. kwiecień nauczycielki grup
  – spacery w najbliższej okolicy przedszkola – obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie. cały rok nauczycielki grup
  – założenie kalendarza pogody – dokonywanie obserwacji, kodowanie informacji w formie symbolicznego zapisu grudzień nauczycielki grup
  – „Zielony Dzień” – zorganizowanie w przedszkolu „zielonego dnia”. Zielony ubiór, spożywanie posiłków wykonanych z zielonych produktów, samodzielne przygotowywanie kanapek. kwiecień Kucharki, intendentka, nauczycielki grup
  – ekologia w wierszu, tańcu i piosence – program artystyczny z udziałem wszystkich grup wiekowych. maj nauczycielki grup
  – bawimy się piaskiem – zabawy badawcze. Poznanie właściwości piasku suchego i mokrego (wykorzystanie piaskownicy w ogrodzie przedszkolnym) maj nauczycielki grup

2. Promocja zdrowia i bezpieczeństwo

 • Cel główny:
  1. Kształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia swojego i innych, w tym kształtowanie właściwych postaw w obliczu zagrożenia zdrowia i życia.
  2. Wdrażanie i kształtowanie właściwych postaw wobec problemów bezpieczeństwa.

  Cele szczegółowe:

  1. Wzbogacanie wiedzy dziecka o zdrowiu własnym i innych.
  2. Tworzenie warunków do promowania zdrowego stylu życia, oraz nabywania umiejętności dbania o zdrowie.
  3. Dbanie o codzienny tryb życia i przestrzeganie zasad dotyczących przyzwyczajeń nawyków higienicznych.
  4. Kształtowanie właściwych zachowań dzieci w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu.
 1. Działania prowadzące do uzyskania spodziewanych efektów
  Zadanie Termin realizacji Odpowiedzialni
  Stworzenie Programu własnego „Bezpieczny przedszkolak”

  – sztućce, przybory, maszyny

  – zabawy

  – prąd

  – ulica

  – woda

  – rośliny i zwierzęta

  – lekarstwa, środki chemiczne

  – nieznajomy

  – inne

  cały rok nauczycielki grup
  Przygotowanie zbioru bajek terapeutycznych i tekstów literackich służących edukacji na rzecz bezpieczeństwa. cały rok nauczycielki grup
  Warsztaty dla dzieci, w których nabędą umiejętności swobodnego posługiwania się alarmowymi numerami telefonów. Stworzenie w grupie wspólnej pracy plastycznej, w której zapisano numer alarmowy 112. wrzesień nauczycielki grup
  Bezpieczni z Małym Misiem – nawiązanie współpracy z instytucjami działającymi na rzecz bezpieczeństwa, wspólne czytanie utworów dla dzieci.

  – Zabawy na temat bezpieczeństwa inspirowane literaturą

  Spotkanie z autorką książek dla dzieci Barbarą Ciemską

  – wspólne wykonanie plakatu zachęcającego do przestrzegania zasad bezpieczeństwa

  październik-luty nauczycielki grup
  Ziemia „Niebieska planeta” – zwrócenie uwagi dzieci na problem niedostatku wody pitnej na świecie i na konieczność jej oszczędzania

   

  marzec nauczycielki grup
  Prowadzenie zajęć edukacyjnych promujących zdrowe odżywianie, higienę przygotowania i spożywania posiłków.

  Czytanie dzieciom utworów o tematyce zdrowotnej i zdrowego odżywiania.

  cały rok nauczycielki grup
  Przygotowanie przez dzieci kanapek z dostarczonych przez Panie kucharki produktów, a szczególnie dodatków w postaci: szczypiorku, natki pietruszki, papryki itp. cały rok nauczycielki  w grupach
  Zorganizowanie konkursu dla rodziców i dzieci na wierszyk, rymowankę lub przysłowia o mleku, witaminach, owocach, warzywach

   

  marzec
  Przygotowanie przez dzieci ciekawych potraw z warzyw, przetworów mlecznych i wędlin, surówki, pasty, pieczywa. Degustacja wykonanych surówek, napojów mlecznych i past poprzez rodziców oraz dzieci z całego przedszkola. cały rok nauczycielki  w grupach
  Tworzenie okazjonalnych plakatów o zdrowym żywieniu i piramidy zdrowia. cały rok nauczycielki grup
  Zorganizowanie Quizu dla dzieci starszych pod hasłem „Czy wiesz, co jesz?” marzec nauczycielki grupy III
  Zakładanie zielonych ogródków w salach np. szczypior, pietruszka, rzeżucha, fasola, zioła – wykorzystanie warzyw i ziół do kanapek. marzec nauczycielki grup
  Kształtowanie nawyków dbanie o zdrowie i higienę osobistą. Pogłębienie wiedzy dzieci na temat profilaktyki zdrowotnej. Spotkanie z lekarzem lub pielęgniarką. kwiecień nauczycielki grup

Przyjęto uchwałą rady pedagogicznej w dniu 31 sierpnia 2020 r.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Zgodnie z polityką prywatności możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w przeglądarce.